Doprava zdarma přes 3,101.0Kč

Prohlášení o ochraně osobních dat


Když se zaregistrujete jako člen www.fanatichb.cz, Shromažďujeme všechny zadané informace. To zahrnuje vaše vlastní jméno, název společnosti, kontaktní cesty atd. Statistiky členství jsou odvozeny z registračních informací členů, avšak ve výsledných statistických zprávách není uveden žádný konkrétní člen. Statistiky se obvykle používají k třídění našich členů například podle odvětví a země. Tyto informace mohou být použity k zacílení našich registrovaných členů na nové služby a propagační akce. Vaše e-mailová adresa může být použita k tomu, aby vás kontaktovala ohledně nových služeb a produktů, o které máte zájem.

b. Publikování informací
Máme právo prozradit vaše informace, pokud se domníváme, že je nutné identifikovat, kontaktovat nebo podat právní žalobu proti někomu, kdo by mohl porušovat nebo ohrožovat nebo kdo by jinak mohl způsobit zranění nebo zásah do (úmyslně nebo neúmyslně) našeho titulu, práv , zájmů nebo majetku nebo zájmů jiných uživatelů webových stránek nebo kohokoli jiného, ​​kdo by mohl být těmito činnostmi poškozen.

Máme také právo sdělit, bez předchozího upozornění, osobní údaje, pokud věříme v dobré víře, že takové zveřejnění je vyžadováno jakýmkoli zákonem, nařízením nebo požadavkem na kotaci nebo jakoukoli burzou cenných papírů / cenných papírů, vládním nebo regulačním orgánem.

C. Informace o platbě
Považujeme za nezbytné, pokud si u nás nebo našich poskytovatelů vytvoříte kreditní účet nebo zakoupíte produkt nebo službu z našeho webu nebo dodavatele dostupného prostřednictvím www.fanatichb.cz, Můžeme shromažďovat další informace, včetně fakturačních údajů, kreditu čísla karet a data vypršení platnosti a informace o sledování z šeků nebo peněžních příkazů.

B.Cookies
A. Můžeme nastavit a přistupovat k cookies na vašem počítači.
Povolujeme ostatním společnostem, které na některých našich stránkách inzerují, nastavit a přistupovat k jejich souborům cookie ve vašem počítači. Používání souborů cookie jinými společnostmi podléhá jejich vlastním zásadám ochrany osobních údajů, nikoli tomuto. Inzerenti nebo jiné společnosti nemají přístup k našim souborům cookie.

Webové majáky používáme k přístupu k našim souborům cookie v rámci a mimo naši síť webových stránek a ve spojení s produkty a službami www.fanatichb.cz

b. Bezpečnostní meastures
Všechny vaše informace včetně informací o účtu a profilu jsou chráněny. Žádný přenos dat přes internet nemůže být zaručen, že bude dokonale zabezpečen. ale snažíme se co nejlépe chránit vaše osobní údaje, nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám předáte, a činíte tak na své vlastní riziko.

C. Pozor
Můžeme čas od času informace změnit. Pokud existuje něco špatného nebo co si myslíte, že vám přineslo nějaké zranění, kontaktujte nás prosím co nejdříve.

d. Zpětná vazba