Gymnastická příprava

Gymnastická příprava bývá nazývána také akrobatickou přípravou, případně motoricko-funkční přípravou. Společným cílem je všeobecná pohybová připravenost, která by měla být základem pro potenciální vysokou výkonnost. Jde tedy o všestranný rozvoj pohybových funkcí vedoucí k účelnému, ekonomickému pohybu.

Gymnastická příprava může být chápána jako pohybový základ neboli stavební kámen pro vytvoření technických návyků a jejich mechanismů přenosu do konkrétních pohybových dovedností. Je již zcela zřejmé, že cílem gymnastické přípravy není pouze připravenost jedince pro gymnastický výkon, ale i široké spektrum uplatnění v mnoha druzích sportu, ať rekreační, výkonnostní či vrcholové úrovně.

Cílem je pozitivně ovlivňovat a rozvíjet pohybový projev jedince, ovlivňující optimální vývoj s důrazem na získání, udržení a zvýšení tělesné zdatnosti. Gymnastická příprava je koncipována zejména pro všestranný rozvoj dětí, ale logicky se liší dle požadavků konkrétních sportovních odvětví.

Jedinci, kteří prošli gymnastickou přípravou, jsou většinou vřele přijímáni v jiných sportovních odvětvích. Snadno se pohybově adaptují, jsou silově i obratnostně připraveni, mají velký kloubní rozsah pohybu, vysokou úroveň koordinačních schopností, ovládají dokonale své tělo jako celek i jeho jednotlivé segmenty. Bez problému je většinou i jejich držení těla a časoprostorová orientace. Ne náhodou se stávají z bývalých sportovních gymnastů např. výborní atleti.

Do gymnastické přípravky přijímáme děti už od 3 let věku (posuzuje se individuálně, dítě musí být schopno fungovat bez rodiče a domluvit se s trenérkou). Talentované děti, které by se chtěly rozvíjet v moderní gymnastice potom mohou pokračovat v gymnastickém oddílu TJ Jiskra rovněž s trenérkou Lenkou Dleskovou.

Trenérka:   Lenka Dlesková (tel. 728 015 443)

Kdy: bude zveřejněno na konci srpna 2018

Novinky

  • Daoreet doloregn

    13.8.2012

    Cocktails-drink-colorful-deliciousFar far away, behind the word mountains, far from the countries.

  • Dolor sit amet

    13.8.2012

    Colorido-vidro-cocktails-beber-640x960 Far far away, behind the word mountains, far from the coun.

Kontaktujte nás

!FIRMA

Hhjhsajfhhsadf 123
Hhjhsafjhhj 123 45

E-mail: !EMAIL
Tel.: !TELEFON


Zvětšit mapu